De Laat & Laclé
Taxatiebureau
Tilburg
Geregistreerd in Verenigd Register van Taxateurs 07-244-M (Stichting VRT) Lid van de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende zaken (FEDERATIE TMV) De taxatierapporten van De Laat & Laclé zijn FEHAC goedgekeurd HOBÉON/SKO gecertificeerd R019105 Voor informatie over een van de organisaties, klik op de vetgedrukte letters of op het logo